loader image

נפרולוגיה

דר רונית גרון

לשעבר מנהלת היחידה להמודיאליזה – המרכז הרפואי לגליל

מומחית  לנפרולוגיה

מומחית לרפואה פנימית

מרצה קלינית בפקולטה לרפואה בצפת, אוניברסיטת בר אילן

ימים ושעות קבלה:

ב׳ וה׳

ד"ר רונית גרון

לשעבר מנהלת היחידה להמודיאליזה – המרכז הרפואי לגליל

מומחית  לנפרולוגיה

מומחית לרפואה פנימית

מרצה קלינית בפקולטה לרפואה בצפת, אוניברסיטת בר אילן

ימים ושעות קבלה:

ב׳ וה׳

דילוג לתוכן