loader image

הסבר על מסלול הסדר / החזר להתייעצות / בדיקות במרכז מומחים

רובינו משלמים על ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים. ריכזנו כאן עבורכם הסברים על ביטוחי הבריאות השונים ופירוט של ההסדרים שניתן לנצל במסגרת התייעצות/בדיקות במרכז שלנו.

חשוב להדגיש שאין לנו יכולת לדעת את המצב הביטוחי שלכם ועל מנת לקבל החזר או להשתמש בסדר יש לקרוא את הפוליסה או לפנות לקופת החולים/חברת הביטוח טרם הביקור (יתכנו גם עידכונים של הפוליסות שבוצעו לאחר כתיבת דף זה).

ניתן לבקש בדיקת ביטוחים דרך המרכז ללא עלות, המתבצעת על ידי סוכן ביטוח מנוסה ומומחה בתחום – אורי שמש מ"שמש סוכנות לביטוח".

ברשימה מטה נמצאים כל המסלולים שניתן להשתמש בהם במרכז. ישנן זכויות נוספות, אך אם אינן נמצאות כאן, לא ניתן להשתמש בהן במרכז.
מסלול הסדר – חשוב לבדוק בדף הרופא באילו הסדרים ניתן להשתמש.
מסלול החזר – ניתן להשתמש אצל כלל הרופאים לפי ההגדרות מטה.

מסלול הסדר ביטוחים משלימים קופ"ח

ניתן לקיים 3 יעוצים בשנה קלנדרית אצל רופאים שנמצאים בהסדר עם כללית, למטופלת בהריון או מבוטחים מעל גיל 60 יש יעוץ רביעי נוסף, התשלום הוא 150 ₪ השתתפות עצמית, לא נדרש לשלוח מסמכים לקופה.

מסלול הסדר חברות ביטוח (יש לוודא כי יש לך רובד אמבולטורי בפוליסה)

ניתן לקיים יעוצים אצל רופאים שנמצאים בהסדר עם הראל (רוב הרופאים במרכז מומחים), התשלום הוא 150 ₪ השתתפות עצמית, לא נדרש לשלוח מסמכים לחברת ביטוח. בדיקת זכאות ניתן לבצע אצלינו באתר דרך זימון תורים (יש לציין בהערות מספר ת.ז ותאריך לידה).

ניתן לקיים עד אצל רופאים שנמצאים בהסדר עם מגדל (רוב הרופאים במרכז מומחים), התשלום הוא 250 ₪ השתתפות עצמית, לא נדרש לשלוח מסמכים לחברת ביטוח. בדיקת זכאות וקבלת התחייבות במוקד חברת BWELL*9899

מסלול החזר קופות החולים

 | משלימים:

הריון בלבד – החזר 650 ₪ על סקירת מערכות מוקדמת (ניתן להגיש את היתרה לביטוחים פרטיים/כללית פלטיניום) – נדרש להגיש בקשת החזר לקופת החולים.

התייעצות עם רופא מומחה מהמרכז מומחים – החזר של 80%  (תקרה של 609 ₪), מוגבל לייעוץ אחד בשנה קלנדרית, נדרש להגיש בקשת החזר לקופת החולים (יש לוודא מול הקופה שניתן לקבל החזר בהתאם לרופא שאיתו תהיו מעוניינים להתייעץ).

הריון בלבד – החזר על סקירה מוקדמת 366 ₪ או סקירה מאוחרת 477 ₪.

 | פרטיים:

סל הריון בלבד – החזר 75% לסקירת מערכות, בדיקות גנטיות, התייעצות עם רופא מומחה מהמרכז מומחים (תקרה של 700 ₪)  סל ההריון כולו מוגבל לתקרת החזר של 2000 ₪ לכל הריון – נדרש להגיש בקשת החזר לקופת החולים.

סל הריון בלבד – החזר 75% התייעצות עם רופא מומחה מהמרכז מומחים (תקרה של 700 ₪), בדיקות גנטיות, סל ההריון כולו מוגבל לתקרת החזר של 2000 ₪ לכל הריון – נדרש להגיש בקשת החזר לקופת החולים.

סל הריון בלבד – החזר 75% לסקירת מערכות, בדיקות גנטיות, התייעצות עם רופא מומחה מהמרכז מומחים (תקרה של 700 ₪), סל ההריון כולו מוגבל לתקרת החזר של 2000 ₪ לכל הריון – נדרש להגיש בקשת החזר לקופת החולים.

התייעצות עם רופא מומחה מהמרכז מומחים – החזר של 80%  (תקרה של 670 ₪), מוגבל ל 3 יעוצים בשנה קלנדרית (יש לוודא מול הקופה שניתן לקבל החזר בהתאם לרופא שאיתו תהיו מעוניינים להתייעץ).

הריון בלבד – החזר על סקירה מוקדמת 548 ₪ וסקירה מאוחרת 731 ₪.

בנוסף סל הריון – החזר 75% לסקירת מערכות, בדיקות גנטיות, התייעצות עם רופא מומחה מהמרכז מומחים (תקרה של 700 ₪), סל ההריון כולו מוגבל לתקרת החזר של 2000 ₪ לכל הריון – נדרש להגיש בקשת החזר לקופת החולים.

מסלול החזר חברות הביטוח

בכל חברות הביטוח הפרטיות ישנם מסלולי החזר רבים.

אם רכשת רובד אמבולטורי, צפוי החזר של 50-100% על התייעצויות עם רופא מומחה, כך גם לגבי סל הריון (ברוב המקרים קיימת הגבלה על מספר ייעוצים/בדיקות ותקרה של סכום ההחזר).

אנו ממליצים לקרוא את הפוליסה, ניתן גם לשלוח לנו אותה על מנת שנעזור לך להבין את זכויותך.

במידה והכיסוי הביטוחי לא ברור אנו ממליצים לפנות אלינו דרך חלון זימון התורים ולסמן "אני מעוניין/ת בבדיקת כיסוי הביטוחי שלי".

לקביעת תור

דילוג לתוכן