loader image

גסטרואנטרולוגיה מבוגרים, מחלות כבד

ד״ר מיכל כרמיאל

מנהלת יחידת הכבד, המרכז הרפואי לגליל מ 2010

יועצת בוועדת הערר להשתלות כבד בחו"ל , משרד הבריאות

מרצה בפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי בצפת המסונפת לאוניברסיטת בר אילן

ימים ושעות קבלה:

יום ג׳ 19:00-15:00

ד״ר מיכאל כרמיאל

מנהלת יחידת הכבד, המרכז הרפואי לגליל מ 2010

יועצת בוועדת הערר להשתלות כבד בחו"ל, משרד הבריאות

מרצה בפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי בצפת המסונפת לאוניברסיטת בר אילן

ימים ושעות קבלה:

יום ג׳ 19:00-15:00

דילוג לתוכן