אורולוגיה, אורולוגיה ילדים

ד"ר נסיב דאלי

מנהל היחידה לאורולוגיה ילדים – המרכז הרפואי לגליל

רופא מומחה לכירורגיה אורולוגית ואורולוגית ילדים

מדריך סטודנטים בפקולטה לרפואה אוניברסיטת בר אילן

ימים ושעות קבלה:

ה׳ 16:00-20:00

ד"ר נסיב דאלי

מנהל היחידה לאורולוגיה ילדים – המרכז הרפואי לגליל

רופא מומחה לכירורגיה אורולוגית ואורולוגית ילדים

מדריך סטודנטים בפקולטה לרפואה אוניברסיטת בר אילן

ימים ושעות קבלה:

ה׳ 16:00-20:00