קרדיולוגיה

ד"ר גסאן מועדי

מנהל שירות לאי ספיקת לב
במרכז הרפואי לגליל

ימים ושעות קבלה:

ה׳ 15:30-18:00

ד"ר גסאן מועדי

מנהל שירות לאי ספיקת לב
במרכז הרפואי לגליל

ימים ושעות קבלה:

ה׳ 15:30-18:00